Caltech иска безжично да изпраща слънчева енергия директно от космоса

Няма да е необходима инфраструктура за пренос на енергия на земята, за да се получи тази мощност. Това означава, че можем да изпращаме енергия до отдалечени региони и области, опустошени от война или природни бедствия